torsdag 23 juli 2015

Temporär lösning på svärmar

När Jenk var som mest uppgiven tillbringade han en hel del tid med att läsa på nätet om hur man kunde undvika eventuella svärmar.

I en tråd hittade han detta tips från en gammal biodlare. På samhällen som är väldigt svärmningsbenägna eller som du märker skall börja svärma flyttar du om lådorna så att skattlådorna sätts längst ned och yngellådorna överst. Mellan skattlådorna och yngellådorna lägger du ett lock. Viktigt är att flustret på yngellådorna är riktat bakåt.

Detta gör att flygbina (dragbina) kommer tillbaka till gamla öppningen (den som är svängd framåt) och slipper således alltså endast till skattlådorna. Drottningen och ungbin lämnar kvar i yngellådorna. Utan flygbin i yngellådorna svärmar inte drottningen. De skall vara svängda i en veckas tid.

Det här har vi testat på de mest utsatta samhällena och hittills har inga av de svängda lådorna svärmat. Peppar, peppar. Eller som vi biodlare säger. -Pollen, pollen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar